Είστε εδώ

Κρανιώτης Ηλίας, «Η παγίδα», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 597