Είστε εδώ

Σέρρας Διονύσης, «Προσκύνημα», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 592-593