Είστε εδώ

Τασιόπουλος Βαγγέλης, «Η επικαιρότητα των βιβλίων», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 590-591