Είστε εδώ

Μυλόπουλος Νίκος, «Ολόκληρος κόσμος», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 587-588