Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Ορφέας στο μπαρ», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 572-586