Είστε εδώ

Λάσκαρης Χρίστος, «Επιστροφή από τη φρίκη», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 570-571