Είστε εδώ

Λάσκαρης Χρίστος, «Δύο μετά το μεσημέρι», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 570