Είστε εδώ

Δρούζα Ελένη, «Μιλάω… και δεν μιλάω», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 569