Είστε εδώ

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Οκτώ εννεάδες για τον Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 566-568