Είστε εδώ

Blok Aleksandr, «Οι Σκύθες», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 562-565