Είστε εδώ

Αθανασούλης Κρίτων, «Η ώρα», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 548-549