Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Μικρό βιογραφικό», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 544