Είστε εδώ

Κεραμίδα Στέλλα, «Λείας Χατζοπούλου-Καραβία: Τα θεατρικά της έργα, Εκδόσεις Bilateral 2004», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 534-536