Είστε εδώ

Γράββαλος Παναγιώτης, «[Ζωγραφικός πίνακας]», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 516