Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Μια στιγμή», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 485