Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Ένα άλλο καλοκαίρι», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 479