Είστε εδώ

Μυλόπουλος Νίκος, «Μελωδίες», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 473