Είστε εδώ

Κοκκίνης Σπύρος, «Η έκφραση του σώματος», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 451