Είστε εδώ

Καρπαθιωτάκη Χρυσή, «Μικρή ερωτική ιστορία (ή: ο κήπος και το ταξίδι)», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 448-450