Είστε εδώ

Λάγκε Έρση, «Το τρομερό», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 444-447