Είστε εδώ

Borchert Wolfgang, «Το ψωμί», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 439-440