Είστε εδώ

Μανουσάκης Γιώργης, «Πλουτώνειος έρως», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 437-438