Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Το βιβλίο. Θέμη Τασούλη: Η κωμωδία της έλξης, Οι εκδόσεις των φίλων, 2004», Πάροδος, τχ. 5 (Νοέμβριος 2004), σ. 400-401