Είστε εδώ

Σαβίνα Ζωή, «Η διάρρηξη της ανάπτυξης. Χαϊκού. Πριγκιπάτο της Ανδόρρας-Ιαπωνία-Μάλτα-Ινδία», Πάροδος, τχ. 5 (Νοέμβριος 2004), σ. 390-393