Είστε εδώ

Καρπαθιωτάκη Χρυσή, «Ο καβαλάρης», Πάροδος, τχ. 5 (Νοέμβριος 2004), σ. 386