Είστε εδώ

Τασιόπουλος Βαγγέλης, «Ο Αλβανός και η θάλασσα», Πάροδος, τχ. 5 (Νοέμβριος 2004), σ. 380-382