Είστε εδώ

Λαμπελέ Φούλα, «Judith Hermann», Πάροδος, τχ. 5 (Νοέμβριος 2004), σ. 371