Είστε εδώ

Κοκκίνης Σπύρος, «Τα σπίτια μέσα στα δωμάτια», Πάροδος, τχ. 5 (Νοέμβριος 2004), σ. 367