Είστε εδώ

Ronsard Pierre de, «Σαν ρόδο πάνω στο κλαδί», Πάροδος, τχ. 5 (Νοέμβριος 2004), σ. 363