Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Κική Δημουλά (Σχεδόν προσωπογραφία)», Πάροδος, τχ. 5 (Νοέμβριος 2004), σ. 335-360