Είστε εδώ

Κουτλής Θανάσης, «Θα υπάρχω πάντα», Πάροδος, τχ. 5 (Νοέμβριος 2004), σ. 328