Είστε εδώ

Τασιόπουλος Βαγγέλης, «Ηλία Κεφάλα: Η μαγική τρομπέτα, εκδόσεις Μικρή Μίλητος», Πάροδος, τχ. 4 (Ιούλιος 2004), σ. 319-320