Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Ηλία Γ. Κρανιώτη: Σκιές, Ποιήματα, 2002», Πάροδος, τχ. 4 (Ιούλιος 2004), σ. 317-318