Είστε εδώ

Καρπαθιωτάκη Χρυσή, «Χάντρες. Οχτώ εξομολογήσεις κι ένας επίλογος. Το σημάδι», Πάροδος, τχ. 4 (Ιούλιος 2004), σ. 302-303