Είστε εδώ

Κρανιώτης Ηλίας, «Στο μαγαζάκι της γωνίας», Πάροδος, τχ. 4 (Ιούλιος 2004), σ. 294