Είστε εδώ

Goffette Guy, «Στον Καβάφη», Πάροδος, τχ. 4 (Ιούλιος 2004), σ. 283