Είστε εδώ

Μήτρας Μιχαήλ, «Δεν συμβαίνει πάντα αυτό», Πάροδος, τχ. 4 (Ιούλιος 2004), σ. 279