Είστε εδώ

Δεπούντης Ιάσων, «Οργή και επίκληση στη Μελπομένη», Πάροδος, τχ. 4 (Ιούλιος 2004), σ. 277-278