Είστε εδώ

Λάσκαρης Χρίστος, «Ακούγεται σαν παράπονο», Πάροδος, τχ. 4 (Ιούλιος 2004), σ. 272