Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Τα σκοτεινά φωνήεντα», Πάροδος, τχ. 4 (Ιούλιος 2004), σ. 271