Είστε εδώ

Κρανιώτης Ηλίας, «Η εξημέρωση του θανάτου», Πάροδος, τχ. 3 (Μάρτιος 2004), σ. 199