Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Ο αρχαίος σοφός: από τον ευδαίμονα και τον άρχοντα στον κακοδαιμονέστατον των ανθρώπων», Πάροδος, τχ. 3 (Μάρτιος 2004), σ. 178-188