Είστε εδώ

Κουτλής Θανάσης, «Vincenzo Cardarelli», Πάροδος, τχ. 3 (Μάρτιος 2004), σ. 176