Είστε εδώ

Μελισσάνθη, «[Αγαπάτε τα ζώα]», Πάροδος, τχ. 3 (Μάρτιος 2004), σ. 171