Είστε εδώ

Θεριανός Σπύρος, «Τα μικρά και τα ασήμαντα», Πάροδος, τχ. 2 (Οκτώβριος 2003), σ. 149