Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Η γλώσσα της λέαινας», Πάροδος, τχ. 2 (Οκτώβριος 2003), σ. 137-147