Είστε εδώ

Κρανιώτης Ηλίας, «Λουτροπόλεις τον Οκτώβρη», Πάροδος, τχ. 2 (Οκτώβριος 2003), σ. 113-114