Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Η πόλη σταλάζει στην φαντασία», Πάροδος, τχ. 2 (Οκτώβριος 2003), σ. 98-101