Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Ο δρόμος για την Ουρανούπολη», Πάροδος, τχ. 1 (Απρίλιος 2003), σ. 17-20