Είστε εδώ

Τσιρόπουλος Κώστας Ε., «Αφήγηση περί του ανθρώπου», Πάροδος, τχ. 1 (Απρίλιος 2003), σ. 1-2